27th Album:

Tint / Taeko Onuki & Ryota Komatsu

01. Generación 80 (1980年代)
02. Tango
03. Hiver
04. etranger (エトランゼ~etranger)
05. Eramos tan Jóvenes (我々はあまりにも若かった)
06. Itoshiki Anatae (愛しきあなたへ)
07. Jacaranda no Hana no Shita de (ハカランダの花の下で)
08. Libertango (リベルタンゴ)
09. Hotel (ホテル)
10. Totsuzen no Okurimono (突然の贈りもの)

Release Date; June 10th,2015

Produced by Taeko Onuki & Ryota Komatsu

01. Generación 80 (1980年代)

Music: Omar Valente
Arrangement: Omar Valente

Bandneón: Ryota Komatsu,Yukie Kawanami
Violin: Kumiko Kondo,Shizuka Kawaguchi
Viola: Yukiko Yoshida
Cello: Takii Matsumoto
Contrabass: Shinji Tanaka
Piano: Atsushi Suzuki
Guitar: Natsuki Kido

02. Tango

Words: Taeko Onuki/Music: Ryuichi Sakamoto
Spanish Words: Fernando Aponte
Arrangement: Ryota Komatsu

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo
Contrabass: Shinji Tanaka
Guitar: Kiyotsugu Amano
Piano: Hiroshi Kumata

03. Hiver

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryota Komatsu

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo,Shizuka Kawaguchi
Viola: Yukiko Yoshida
Cello: Takui Matsumoto
Contrabass: Shinji Tanaka
Piano: Atsushi Suzuki
Guitar: Natsuki Kido
Cajón Drums: Tatsuo Hayashi

04. etranger (エトランゼ~etranger)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Hiroko Kokubu
Strings Arrangement: Hiroshi Kumata

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Piano: Hiroko Kokubu

05. Eramos tan Jóvenes (我々はあまりにも若かった)

music: Leopoldo Federico
Arrangement: Leopoldo Federico

Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo
Contrabass: Shinji Tanaka

06. Itoshiki Anatae (愛しきあなたへ)

Words and Music: Ryota Komatsu,Taeko Onuki
Arrangement: Ryota Komatsu

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo,Mikiko Ise
Viola: Mikiyo Kikuchi
Cello: Takui Matsumoto
Contrabass: Toru Nishijima
Piano: Yuji Mineno

07. Jacaranda no Hana no Shita de (ハカランダの花の下で)

Japanese Words: Taeko Onuki
Music: Héctor Stamponi
(Original Song: “El último café”)
Arrangement: Omar Valente

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo
Guitar: Kiyotsugu Amano
Piano: Hiroshi Kumata

08. Libertango (リベルタンゴ)

Music: Astor Piazzolla
Arrangement: Ryota Komatsu

Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo
Guitar: Kiyotsugu Amano
Piano: Hiroko Kokubu

09. Hotel (ホテル)

Words and Music: Ryota Komatsu
Arrangement: Ryota Komatsu

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo,Shizuka Kawaguchi
Viola: Yuya Minorikawa
Cello: Takui Matsumoto
Contrabass: Shinji Tanaka
Guitar: Masato Ishinari
Hammond Organ: Atsushi Suzuki
Percussion: Tamao Fujii

10. Totsuzen no Okurimono (突然の贈りもの)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Hiroko Kokubu

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu