2nd Album:

SUNSHOWER

01. Summer Connection
02. Kusuri wo Takusan (くすりをたくさん)
03. Nanimo Iranai (何もいらない)
04. Tokai (都会)
05. Karappo no Isu (からっぽの椅子)
06. Law Of Nature
07. Dare no Tameni (誰のために)
08. Silent Screamer
09. Sargasso Sea
10. Furiko no Yagi (振子の山羊)

Release Date:July 25th,1977

Produced by Seiji Kuniyoshi & Aki Ikuta
Co-Produced by Taeko Onuki
Musical Direction & Arrangements by Ryuichi Sakamoto

01. Summer Connection

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Steinway Piano: Ryuichi Sakamoto
Fender Rhodes: Yu Imai
Guitar: Tsunehide Matsuki
Guitar Solo: Kenji Omura
Bass: Tsugutoshi Goto
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito
Background Vocals: Taeko Onuki,Tatsuro Yamashita

02. Kusuri wo Takusan (くすりをたくさん)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Fender Rhodes: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Kenji Omura
Bass: Haruomi Hosono
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito
Flute: Masami Nakagawa
Background Vocals: Taeko Onuki,Tatsuro Yamashita

03. Nanimo Iranai (何もいらない)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Fender Rhodes,Organ,Yamaha Polyphonic Synthesizer CS-80: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Tsunehide Matsuki
Guitar Solo: Kazumi Watanabe
Bass: Tsugutoshi Goto
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito

04. Tokai (都会)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Fender Rhodes,Yamaha Polyphonic Synthesizer CS-80: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Kenji Omura
Bass: Haruomi Hosono
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito
Soprano Sax: Yasuyuki Shimizu
Background Vocals: Taeko Onuki,Tatsuro Yamashita

05. Karappo no Isu (からっぽの椅子)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Fender Rhodes,Arp Odyssey: Ryuichi Sakamoto
Acoustic Piano: Yu Imai
Guitar: Tsunehide Matsuki
Bass: Tsugutoshi Goto
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito
Tenor Sax: Yasuyuki Shimizu

06. Law Of Nature

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Fender Rhodes,Yamaha Polyphonic Synthesizer CS-80: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Tsunehide Matsuki
Guitar Solo: Kazumi Watanabe
Bass: Tsugutoshi Goto
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito

07. Dare no Tameni (誰のために)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Steinway Piano,Fender Rhodes,Arp Odyssey: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Koichi Hara
Bass: Haruomi Hosono
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito

08. Silent Screamer

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Steinway Piano,Organ,Yamaha Polyphonic Synthesizer CS-80: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Tsunehide Matsuki
Bass: Tsugutoshi Goto
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito
Trombone: Shigeharu Mukai

09. Sargasso Sea

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Keyboards: Ryuichi Sakamoto

10. Furiko no Yagi (振子の山羊)

Words: Taeko Onuki
Music: Ryuichi Sakamoto
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Acoustic Piano: Ryuichi Sakamoto
Fender Rhodes: Yu Imai
Guitar: Tsunehide Matsuki
Guitar Solo: Kenji Omura
Bass: Tsugutoshi Goto
Drums: Chris Parker
Percussion: Nobu Saito