15th Single

Kazoku Rondo (家族輪舞曲)

01. Kazoku Rondo (家族輪舞曲)
02. ABSENSE

Release Date; November 21st,1989

Produced by Takeshi Kobayashi & Taeko Onuki

01. Kazoku Rondo (家族輪舞曲)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Takeshi Kobayashi

Keyboards: Takeshi Kobayashi
Guitar: Hirokazu Ogura
Backing Vocals: Taeko Onuki
Computer Programming: Yoshinori Kadoya

02. ABSENSE

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Takeshi Kobayashi

Keyboards: Takeshi Kobayashi
Computer Programming: Yoshinori Kadoya