18th Album:

pure acoustic

01. Ame no Yoake (雨の夜明け)
02. Kuro no Claire (黒のクレール)
03. Yokogao (横顔)
04. Atarashi Shirt (新しいシャツ)
05. Siena
06. Rain Dance
07. Totsuzen no Okurimono (突然の贈りもの)
08. Hitorigurashi no Yusei Tachi (ひとり暮らしの妖精たち)
09. Kare to Kanono no Sonnet (彼と彼女のソネット)
10. Wakaki Hino Bourou (若き日の望楼)
11. Kaze no Michi (風の道)

Release Date; November 27th,1996

Produced by Taeko Onuki

01. Ame no Yoake (雨の夜明け)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Hajime Mizoguchi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka
Clarinet: Yasuaki Shimizu

02. Kuro no Claire (黒のクレール)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Hajime Mizoguchi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka
Alto Sax: Yasuaki Shimizu

03. Yokogao (横顔)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka

04. Atarashi Shirt (新しいシャツ)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka

05. Siena

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Yasuaki Shimizu

Tenor Sax: Yasuaki Shimizu
Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka

06. Rain Dance

Words: Taeko Onuki/Music: Toshihiro Nakanishi
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi

07. Totsuzen no Okurimono (突然の贈りもの)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka
Alto Sax: Yasuaki Shimizu

08. Hitorigurashi no Yusei Tachi (ひとり暮らしの妖精たち)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Keyboard: Febian Reza Pane
Contra Bass: Hiroshi Yoshino
Percussion: Tomohiro Yahiro,Kumiko Takara

09. Kare to Kanono no Sonnet (彼と彼女のソネット)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Keyboard: Febian Reza Pane
Contra Bass: Hiroshi Yoshino
Percussion: Tomohiro Yahiro,Kumiko Takara

10. Wakaki Hino Bourou (若き日の望楼)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Keyboard: Febian Reza Pane
Vibraphone: Kumiko Takara

11. Kaze no Michi (風の道)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Contra Bass: Hiroshi Yoshino