24th Album:

One Fine Day

01. Funade (船出)
02. The Blank Paper
03. One Fine Day With You
04. Hiver <イヴェール>
05. Hello, Goodbye
06. Time To Go
07. Deja vu <デジャヴ>
08. Haru no Tegami[2005 version] (春の手紙 [2005 version])
09. Voyage <ヴォヤージュ>
10. A Kiss From The Sun

Release Date; February 16th,2005

Produced by Taeko Onuki

01. Funade (船出)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Fender Rhodes,Hammond Organ & Synthesizers: Toshiyuki Mori
Acoustic & Electric Guitars: Hirokazu Ogura
Bass: Yuji Okiyama
Drums: Takashi Numazawa

02. The Blank Paper

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Acoustic Piano & Hammond Organ: Toshiyuki Mori
Acoustic Guitar: Hirokazu Ogura
Bass: Yuji Okiyama
Drums: Takashi Numazawa

03. One Fine Day With You

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Fender Rhodes,Hammond Organ: Toshiyuki Mori
Acoustic Guitar: Hirokazu Ogura
Electric Guitar: Yoshiyuki Sahashi
Bass: Yuji Okiyama
Drums: Takashi Numazawa

04. Hiver <イヴェール>

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Hammond Organ & Synthesizers: Toshiyuki Mori
Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Bass: Yuji Okiyama
Drums: Tatsuo Hayashi,Takashi Numazawa

05. Hello, Goodbye

Words: Taeko Onuki/Music: Yamagen
Arrangement: Yamagen

Acoustic Guitars: Yamagen(Hirokazu Ogura,Yoshiyuki Sahashi)
Programming: Yoshinori Kadoya

06. Time To Go

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori
Strings Arrangement: Toshiyuki Mori

Fender Rhodes: Toshiyuki Mori
Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Acoustic Bass: Masato Suzuki
Drums: Takashi Numazawa
Strings: Asuka Kaneko Strings
1st Violin: Asuka Kaneko,Haruko Yano,Kaoru Kuroki,Mami Iwai,Kuniyo Fukami,Hiroki Muto
2nd Violin: Jun Takeuchi,Kaori Takahashi,Chie Tsunemi,Linnko Kishi
Viola: Keiko Shiga,Yukiko Yoshida
Cello: Yuki Shinozaki,Hiroshi Miyasaka

07. Deja vu <デジャヴ>

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Hammond Organ,Synthesizers & Programming: Toshiyuki Mori
Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Bass: Yuji Okiyama
Drums: Tatsuo Hayashi,Takashi Numazawa
Pandeiro Loop: Marcos Suzano
Background Vocal: Takashi Numazawa

08. Haru no Tegami[2005 version] (春の手紙 [2005 version])

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Yamagen

Acoustic Guitars: Yamagen(Hirokazu Ogura,Yoshiyuki Sahashi)
Bass: Nobuo Ariga
Drums: Tatsuo Hayashi

09. Voyage <ヴォヤージュ>

Words: Taeko Onuki/Music: Akira Senju
Arrangement & Conducted by Akira Senju

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Gut Guitar: Yuji Toriyama
Bass: Hitoshi Watanabe
Alto Sax: Kenta Fukui
Strings: Gallery Music
1st Violin: Setsuko Sugita,Yuya Yanagihara
2nd Violin: Yosuke Niwa,Hiroko Fukushima
Viola: Yuri Matsumoto,Mayu Takashima
Cello: Yuki Shinozaki,Hiroshi Miyasaka

10. A Kiss From The Sun

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Fender Rhodes,Hammond Organ & Synthesizers: Toshiyuki Mori
Acoustic & Electric Guitars: Masayoshi Furukawa
Bass: Hideki Matsubara
Drums: Takashi Numazawa