23rd Album:

note

01. Anata wo Omouto (あなたを思うと)
02. Midori no Kaze (緑の風)
03. Tomodachi (ともだち)
04. Wonderland
05. Niji (虹)
06. la musique
07. Taiyo ga Ippai (太陽がいっぱい)
08. snow
09. Hoshi no Kiseki (星の奇跡)
10. Tada (ただ)

Release Date; February 20th,2002

Produced by Taeko Onuki

01. Anata wo Omouto (あなたを思うと)

Words: Taeko Onuki/Music: Yamagen
Arrangement: Yamagen

Acoustic Guitars: Yamagen(Hirokazu Ogura,Yoshiyuki Sahashi)
Keyboard: Toshifumi Shibata
Bass: Hirokazu Ogura
Drums: Tatsuo Hayashi
Programming: Yoshinori Kadoya

02. Midori no Kaze (緑の風)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Yamagen
Strings Arrangement: Yoshiyuki Sahashi

Acoustic Guitars: Yamagen(Hirokazu Ogura,Yoshiyuki Sahashi)
Drums: Tatsuo Hayashi
Programming: Yoshinori Kadoya
Strings: Chieko Kinbara Strings

03. Tomodachi (ともだち)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori

Acoustic Piano & Hammond Organ: Toshiyuki Mori
Acoustic Guitar: Hirokazu Ogura
Electric Guitar: Yoshiyuki Sahashi
Bass: Ray Ohara
Drums: Takashi Numazawa

04. Wonderland

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori
Vocal Arrangement: Taeko Onuki

Programming,Acoustic Piano & Keyboards: Toshiyuki Mori
Bass: Hideki Matsubara
Drums: Takashi Numazawa
Backing Vocals: Noriyuki Makihara,Taeko Onuki

05. Niji (虹)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori
Vocal Arrangement: Taeko Onuki

Programming & Keyboards: 森 俊之
Electric Guitar: Yoshiyuki Sahashi
Bass: Ray Ohara
Drums: Takashi Numazawa
Harp: Tomoyuki Asakawa
Backing Vocals: Noriyuki Makihara,Taeko Onuki

06. la musique

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshiyuki Mori
Vocal Arrangement: Taeko Onuki

Hammond Organ: Toshiyuki Mori
Acoustic Guitar: Hirokazu Ogura
Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Acoustic Bass: Kenji Takamizu
Drums: Tatsuo Hayashi
Backing Vocals: Taeko Onuki

07. Taiyo ga Ippai (太陽がいっぱい)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane
Vocal Arrangement: Taeko Onuki

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Bass: Kenji Takamizu
Drums & Cajon: Takashi Numazawa
Strings: Asuka Kaneko Strings
Backing Vocals: Taeko Onuki

08. snow

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Yamagen
Vocal Arrangement: Taeko Onuki

Acoustic Guitars: Yamagen(Hirokazu Ogura,Yoshiyuki Sahashi)
Keyboard: Yoshiyuki Sahashi
Bass: Haruomi Hosono
Drums: Tatsuo Hayashi
Programming: Yoshinori Kadoya
Backing Vocals: Taeko Onuki

09. Hoshi no Kiseki (星の奇跡)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Bass: Kenji Takamizu
Drums: Takashi Numazawa
Harmonica: Tatsuya Nishiwaki

10. Tada (ただ)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane/Hirokazu Ogura

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Acoustic Guitar: Hirokazu Ogura
Oboe: Hiroshi Shibayama