3rd Single

Jajaumamusume (じゃじゃ馬娘)

01. Jajaumamusume (じゃじゃ馬娘)
02. Umi to Shosen (海と少年)

Release Date:September 21st,1978

Produced by Eiji Ogura
Directed by Ken-ichi Makimura
Recording Directed by Shigeki Miyata

01. Jajaumamusume (じゃじゃ馬娘)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ichizo Seo

Guitars: Kimio Mizutani,Shigeru Suzuki,Tsunehide Matsuki
Keyboards: Hiroshi Shibui
Bass: Tsuguyoshi Goto
Drums: Tatsuo Hayashi
Percussion: Pecker Hashida
Horns: Kiyoshi Saito,Shunzo Sunahara
Sax Solo: Jake H.Conception
Backing Vocals: Michiko Ogata,Michiru Maki,Tatsushi Umegaki,Ichizo Seo
Strings: Tomato

02. Umi to Shosen (海と少年)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto

Keyboards: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Shigeru Suzuki,Masaki Matsubara
Bass: Haruomi Hosono
Drums: Yukihiro Takahashi
Percussion: Motoya Hamaguchi
Strings: Ohno Group
Backing Vocals: Kayoko Ishu,Kayoko Wada,Hiroko Suzuki