28th Single

Itoshiki Anatae (愛しきあなたへ) / Taeko Onuki & Ryota Komatsu

01. Itoshiki Anatae (愛しきあなたへ)
02. Ich Kusse Ihre Hand, Madame (奥様お手をどうぞ)
03. La Cumparsita (ラ・クンパルシータ)
04. Itoshiki Anatae (Original Karaoke)

Release Date; November 16th,2001

Produced by Taeko Onuki & Ryota Komatsu

01. Itoshiki Anatae (愛しきあなたへ)

Words and Music: Ryota Komatsu,Taeko Onuki
Arrangement: Ryota Komatsu

Vocal: Taeko Onuki
Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo,Mikiko Ise
Viola: Mikiyo Kikuchi
Cello: Takui Matsumoto
Contrabass: Toru Nishijima
Piano: Yuji Mineno

02. Ich Kusse Ihre Hand, Madame (奥様お手をどうぞ)

Music: Rajph Erwin
Arrangement: Masaru Komatsu

Bandneón: Ryota Komatsu
Violin: Kumiko Kondo
Contrabass: Takayoshi Matsunaga
Piano: Shintaro Saegusa
Guitar: Leonardo Bravo

03. La Cumparsita (ラ・クンパルシータ)

Music: Gerardo Hernán Matos Rodríguez
Arrangement: Ryota Komatsu

Bandneón: Ryota Komatsu,Satoshi Kitamura
Violin: Kumiko Kondo,Naoki Kita
Viola: Kaori Minami
Cello: Takui Matsumoto
Contrabass: Takayoshi Matsunaga
Piano: Shintaro Saegusa