27th Single

Hadaka no Kirikou (裸のキリク)

01. Hadaka no Kirikou (裸のキリク)
02. Hadaka no Kirikou (instrumental version)

Release Date; August 21st,2003

Produced by Taeko Onuki

01. Hadaka no Kirikou (裸のキリク)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Hiroshi Takano & Taeko Onuki

keyboards & Programming: Hiroshi Takano
Guitar: Hirokazu Ogura
Bass: Masato Suzuki
Percussion: Akira Toyama
Harp: Tomoyuki Asakawa
Backing Vocals: Taeko Onuki