22nd Album:

ensemble

01. Kazahana (風花)
02. Comment oublier〜忘却
03. L’ecume des jours〜うたかたの日々
04. Taiyo no Hito (太陽の人)
05. RENDEZ-VOUS
06. エトランゼ〜etranger
07. Hana wo Machinagara (花を待ちながら〜en espera de una flor)
08. Ai wo Wasurenai youni (愛を忘れないように 〜Pour ne pas oublier l’amour)
09. Espoir
10. Acanthus no Niwa (アカンサスの庭)

Release Date; June 21st,2000

Produced by Taeko Onuki

01. Kazahana (風花)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto
Orchestrated & Conducted by Ryuichi Sakamoto

Violin: Fuminori Shinozaki,Yuko Iwasaki
Viola: Hirohito Furugawara
Cello: Tomoya Kikuchi
Harp: Eiko Shinohara
Piano & Keyboards: Ryuichi Sakamoto

02. Comment oublier〜忘却

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement:LILICUB

Programming,Guitars & Keyboards: LILICUB
Bass: Vagabond Suzuki
Drums: Medic Borgnem

03. L’ecume des jours〜うたかたの日々

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Pierre Adenot
Orchestrated & Conducted by Pierre Adenot

Orchestra: Les Archets de Paris
First Violin: Christophe Guiot
Synthesizer & Loops Programming: Eric Chevalier

04. Taiyo no Hito (太陽の人)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Paco Cortes,Miguel Angel Cortes

Guitars: Paco Cortes,Miguel Angel Cortes
Bass: Carles Benavent
Percussion: Tino di Geraldo

05. RENDEZ-VOUS

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Pierre Adenot
Orchestrated & Conducted by Pierre Adenot

Orchestra: Les Archets de Paris
First Violin: Christophe Guiot
Synthesizer & Loops Programming: Eric Chevalier

06. エトランゼ〜etranger

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryota Komatsu

Bandoneon: Ryota Komatsu

07. Hana wo Machinagara (花を待ちながら〜en espera de una flor)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Paco Cortes,Miguel Angel Cortes
Choir Arrangement: Taeko Onuki

Guitars: Paco Cortes,Miguel Angel Cortes
Bass: Carles Benavent
Percussion: Tino di Geraldo
Bandoneon: Ryota Komatsu
Vocal: Ken-jiro Iwamura

08. Ai wo Wasurenai youni (愛を忘れないように 〜Pour ne pas oublier l’amour)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: LILICUB

Programming,Guitars & Keyboards: LILICUB
Flute: Michel Marin

09. Espoir

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Ryuichi Sakamoto
Orchestrated & Conducted by Ryuichi Sakamoto

Violin: Fuminori Shinozaki,Yuko Iwasaki,Reiko Ikeya,Keiko Shiga,Yumiko Misawa,Hiroko Nakajima,Miki Kataoka,Hanako Yasuda,Kiyomi Shionoiri,Miho Syukumine
Viola: Hirohito Furugawara,Rieko Kono,Chiharu Manaka,Mayumi Taniguchi,
Cello: Tomoya Kikuchi,Mitsue Tomita,Satoko SuzukiNatsue Fukuda
Contrabass: Yoshiaki Maeda,Keizo Mizoiri
Harp: Eiko Shinohara
All Keyboards: Ryuichi Sakamoto

10. Acanthus no Niwa (アカンサスの庭)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Jun Nagao
Choir Arrangement: Taeko Onuki

Saxophones: Trouvere Quartet
Soprano Sax: Nobuya Sugawa
Alto Sax: Shinichiro Hikosaka
Tenor Sax: Yasushi Arai
Baritone Sax: Yasuto Tanaka