1st Single

Ashita kara, Drama (明日から、ドラマ)

01. Ashita kara, Drama (明日から、ドラマ)
02. Wander Lust

Release Date: March 5th,1977

01. Ashita kara, Drama

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Masataka Matsutoya

02. Wander Lust

Words and Music: Taeko Onuki
All Arrangements: Ryuichi Sakamoto

Steinway Piano,Hohner Clavinet,Tambourine-Head: Ryuichi Sakamoto
Guitar: Tatsuro Yamashita
Bass: Jiro Terao
Drums: Yutaka Uehara
Tambourine: Nobu Saito
Background Vocals: Taeko Onuki